Mednarodni dan strpnosti –
dan za strpnost in prijateljstvo.

Človekoljuben nepridobiten projekt za vrtce, osnovne in srednje šole, z namenom ozaveščanja pomena strpnosti med otroki in mladimi ter spodbujanja spoštljivih medsebojnih odnosov, razumevanja, sodelovanja, prijateljstva in sožitja.

Izjava dr. Božidarja Opare, predsednika Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje ter izjava varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer na otvoritvi razstave “Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo 2018/2019” v Hiši Evropske unije v Ljubljani

Izjava tedanjega predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza in dr. Stanke Lunder Verlič, tedanje direktorice Urada za razvoj in kakovost izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje na otvoritvi razstave “Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo 2017/2018” v Državnem zboru v Ljubljani.

Vrtci, osnovne in srednje šole – vabimo vas k sodelovanju v projektu v šolskem letu 2019/2020!
Za sodelovanje nam pišite
na e-pošto: strpnost@eksena.si ali pokličite na tel. št.: 041/777-631.


Strpnost ima univerzalen in večno aktualne pomen
, tako za odrasle, kot za otroke in mladostnike. Za slednje je še posebej pomembno, da razumejo pojem strpnosti in prepoznavajo destruktivne posledice nestrpnosti. zato je to načelo izpostavljeno tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju ter zajeto v učnih programih za osnovne in srednje šole ter kurikulumu za vrtce. Strpnost je v sodobnem času še toliko bolj pomembna in ključna za zdrav in tvoren razvoj posameznika in družbe, zato je bistveno, da se zavedamo, da strpnost ni nekaj samoumevnega, ampak si je zanjo potrebno prizadevati, se o njej izobraževati in jo trajno negovati.

Zato je UNESCO v Deklaraciji o načelih strpnosti, ki smo jo v Izobraževalnem centru Eksena leta 2015 prvič prevedli v slovenski jezik (http://www.eksena.si/deklaracija-o-nacelih-strpnosti/) v podporo promocije strpnosti razglasil tudi mednarodni dan strpnosti, ki ga obeležujemo 16. novembra:

»Z namenom ozaveščanja javnosti, poudarjanja nevarnosti nestrpnosti in odzivanja z obnovljeno zavezo in delovanjem v podporo promocije in izobraževanja o strpnosti svečano razglašamo 16. november za vsakoletni mednarodni dan strpnosti«.

(Deklaracija o načelih strpnosti, UNESCO)

V namen spodbujanja strpnosti med otroki in mladimi od leta 2015 izvajamo nepridobiten človekoljuben projekt Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo, v katerem vrtce, osnovne in srednje šole povabimo k obeležitvi mednarodnega dneva strpnosti tako, da v tednu 16. novembra izvedejo brezplačno delavnico na temo strpnosti, ki jo vsako leto pripravimo v okviru našega projekta in jo razpošljemo vzgojno-izobraževalnim ustanovam po Slovenjii.

Program za delavnice skrbno pripravimo po strokovnih načelih, skladno z načeli Unescove Deklaracije načelih strpnosti, Bele knjige o vzgoji in izobraževanju, učnih programih za osnovne ter srednje šole in kurikuluma za vrtce ter so zasnovane tako, da jih lahko vzgojitelji in učitelji samostojno izvedejo v okviru svojih rednih aktivnosti oziroma pouka. Delavnica za osnovne in srednje šole je zastavljena tako, da se lahko izvede v eni šolski uri, delavnico za vrtce pa lahko vzgojiteljice časovno prilagodijo po svoji oceni.

Projekt je v šolskem letu 2018/2019 podprlo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport & Ministrstvo za pravosodje

Častna pokroviteljica projekta je bila varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer

Medijski pokrovitelj projekta je bila časopisna hiša Delo

Pismo podpore Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Pismo podpore Ministrstva za pravosodje, Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice

Avtorja in vodji projekta – Izobraževalni center Eksena

Nejc Jelen, vodja projekta Mi smo ZA STRPNOST!, Izobraževalni center Eksena
Ajda Bezenšek, dipl. vzg., strokovna direktorica, Izobraževalni center Eksena

Prijavite se na projekt:

Ime in priimek

Vzgojno izobraževalna ustanova

E-pošta

Telefon

Sporočilo

Oglejte si še ostalo našo ponudbo
na temo strpnosti: