V Izobraževalnem centru Eksena
dajemo otrokom še prav posebno mesto

V Izobraževalnem centru Eksena dajemo otrokom še prav posebno mesto. Zato med drugim organiziramo tudi tematske delavnice za otroke, ki potekajo v dopoldanskem ali popoldanskem času. Naše delavnice za otroke so tematske delavnice odnosa do sebe in drugih oziroma različnih področij življenja, kot je denimo umetnost.

Cilj delavnic je uresničevanje otrokovih pravic v praksi, zato je vsaka delavnica pripravljena tako, da otrok pridobi na svoji notranji vrednosti, tudi takrat kadar ni popoln.

Strokovno podlago za naše delo v Delavnicah za otroke predstavlja Kurikulum za vrtce, ki je uradni nacionalni dokument. S pomočjo Kurikuluma za vrtce črpamo znanje o otrokovih spretnostih in sposobnostih v določenem razvojnem obdobju ter temu primerno zastavljamo globalne in konkretne cilje za določeno dejavnost.

Z namenom zagotavljanja najvišjih standardov profesionalnega dela z otroki imamo sprejet tudi protokol za zaščito otrok.

Child Protection Policy