V Izobraževalnem centru Eksena
dajemo otrokom še prav posebno mesto

V Izobraževalnem centru Eksena dajemo otrokom še prav posebno mesto. Zato med drugim organiziramo tudi tematske delavnice za otroke, ki potekajo v dopoldanskem ali popoldanskem času. Naše delavnice za otroke so tematske delavnice odnosa do sebe in drugih oziroma različnih področij življenja, kot je denimo umetnost.

Cilj delavnic je uresničevanje otrokovih pravic v praksi, zato je vsaka delavnica pripravljena tako, da otrok pridobi na svoji notranji vrednosti, tudi takrat kadar ni popoln.

Strokovno podlago za naše delo v Delavnicah za otroke predstavlja Kurikulum za vrtce, ki je uradni nacionalni dokument. S pomočjo Kurikuluma za vrtce črpamo znanje o otrokovih spretnostih in sposobnostih v določenem razvojnem obdobju ter temu primerno zastavljamo globalne in konkretne cilje za določeno dejavnost.

Strokovno podlago za naše delo v Delavnicah za otroke
predstavlja Kurikulum za vrtce

ki je uradni nacionalni dokument. S pomočjo Kurikuluma za vrtce črpamo znanje o otrokovih spretnostih in sposobnostih v določenem razvojnem obdobju ter temu primerno zastavljamo globalne in konkretne cilje za določeno dejavnost.

Temelj našega dela z otroki je tudi uresničevanje Deklaracije o otrokovih pravicah. Bistvo našega dela z otroki je sprejemanje, spoštovanje in sočutje do vsakega otroka, kjer je na prvem mestu odnos in ne zastavljen cilj določene dejavnosti. Zaradi tega so naše Delavnice za otroke nadstandardne.

Delavnice vodijo diplomirane vzgojiteljice, ki imajo ustrezno formalno izobrazbo, kot tudi naše večletno izobraževanje z naslovom Ko otrok postane naš učitelj.

»Ne stori ničesar za svojega otroka, kar lahko stori sam, da ga ne prikrajšaš za občutek sposobnosti.«

Eksena

»Za popoln in skladen razvoj njegove [otrokove] osebnosti sta otroku potrebna ljubezen in razumevanje.«

6. načelo, Deklaracija o otrokovih pravicah, Združeni narodi

Vabljeni v delavnice za otroke na Ekseni

Imate vprašanje? Pišite nam na spodnjem obrazcu

Vaše ime (obvezno)

Vaš e-naslov (obvezno)

Vaša telefonska številka (neobvezno)

Zadeva

Vaše sporočilo