Učenje prevzemanja odgovornosti za učenje in delo za šolo Izobraževalni center Eksena Šentjur

Otrok si pridobi občutek SPOSOBNOSTI, ki je ključen za kakršenkoli uspeh v življenju.

Otroka pripeljati do tega, da postane odgovoren in samostojen pri učenju in delu za šolo. Skozi individualni pristop pri otroku poiskati osnovni vzrok, ki ga ovira, da v šoli ni uspešen. Osredotočenje na vzrok in skozi soočenje vzrok odpraviti. S tem se težave ne poglabljajo in ponavljajo več.

Namen izobraževanja

Otrok skozi prevzemanje odgovornosti pridobi občutek SPOSOBNOSTI, ki je ključen za kakršenkoli uspeh v življenju. Razvijati učne in delovne navade otrok ter osvojiti potrebno znanje, na način, ki temelji na sprejemanju in ljubezni, ne na kaznovanju. Otroka pripeljati do tega, da prevzame odgovornost in samostojnost za učenje in delo za šolo. Otroka pripeljati do tega, da ima v svojem življenju red, odnos do sebe in svojih obveznosti. Dati otroku zavedanje lastne vrednosti, zaupanje vase, spoštovanje do sebe in vseh ljudi. Otrok si pridobi osnovo in smernice za nadaljnje življenje.

Informacije o cenah programa dobite na sedežu Izobraževalnega centra Eksena.