Predstavljamo vam del zgodbe slušateljice in rezultate, ki jih je dosegla z obiskovanjem Edukativne delavnice poglabljanja Teorije Eksena.

Knjiga Vrednost Neuspeha Eksena

Ustvarjamo ljubečega, ustvarjalnega in strpnega človeka

Bistvo Edukativne delavnice poglabljanja Teorije Eksena je spoznavanje in poglabljanje v osnove Teorije Eksena, kar daje posamezniku sposobnost razumevanja samega sebe, zmožnost samorefleksije in kritičnega razmišljanja.

Namen izobraževanja

Skozi Teorijo Eksena posameznik prihaja do uresničevanja človekovih pravic v svojem življenju, do strpnih odnosov in lastne vrednosti, ki ne vsebuje krivde, obsodb, zamer in strahu. To je stanje ljubezni in osebne svobode, kjer sledimo lastni življenjski poti in prevzemamo odgovornost za svoje življenje. Intenzivno poglabljanje vase in odpravljanje vrednostnih sodb obrne posameznikovo naravnanost ukvarjanja z drugimi v zavedanje samega sebe.

Oblike in trajanje izobraževanja

  • Skupinski pristop: namenjen je skupini posameznikov.

  • Termini srečanj: celoletno izobraževanje s pričetkom v mesecu septembru in koncem v mesecu juliju.

Informacije o cenah programa dobite na sedežu Izobraževalnega centra Eksena.