Vrednost neuspeha

Knjiga Vrednost neuspeha je priročnik v katerem so opisane osnove Teorije Eksena. Avtorica knjige je Ksenija Pečnik (prej Bezenšek). Knjiga je izšla v samozaložbi leta 2005 (ISBN 961-236-833-3) in v ponatisu leta 2009 (ISBN 961-236-833-3). Kupite jo lahko na sedežu Izobraževalnega centra Eksena ali naročite po pošti, dostopna pa je tudi v številnih knjižnicah po Sloveniji.

Preberi več >>

Deklaracija o načelih strpnosti

Slavnostna tiskana publikacija s prvim slovenskim prevodom Unescove Deklaracije o načelih strpnosti in z uvodno spremno besedo. Prva izdaja je izšla leta 2015 v nakladi 2.000 izvodov, druga izdaja s spremno besedo predsednika Republike Slovenije in varuha človekovih pravic je izšla leta 2016 v nakladi 10.000 izvodov. Publikacija je na voljo brezplačno, pridobite jo lahko na sedežu Izobraževalnega centra Eksena ali naročite po pošti.

Preberi več >>

Splošna deklaracija o kulturni raznolikosti

Slavnostna tiskana publikacija s prvim slovenskim prevodom Unescove Splošne deklaracije o kulturni raznolikosti s spremno besedo prof. dr. Ksenije Vidmar Horvat. Izšla je leta 2016 v nakladi 1.000 izvodov. Publikacija je na voljo brezplačno, pridobite jo lahko na sedežu Izobraževalnega centra Eksena ali naročite po pošti.

Preberi več >>