V okviru projekta Mi smo za strpnost! izvajamo tudi svečano turnejo strpnosti, na kateri v namen promocije Unescove Deklaracije o načelih strpnosti in podpore strpnosti ter sožitja v naši družbi deklaracijo na uradnih srečanjih protokolarno osebno podarjamo predstavnikom državnih institucij, lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij, medijev, gospodarstva, športa in drugih področij življenja. V uradni delegaciji turneje strpnosti kot Ambasador strpnosti stalno sodeluje tudi akademski glasbenik in umetnik SoulGreg Artist.

Turnejo strpnosti smo slavnostno otvorili ob 20. obletnici Deklaracije o načelih strpnosti (na mednarodni dan strpnosti 16. 11. 2015) z visokimi uradnimi svečanimi sprejemi pri predsedniku Državnega zbora, dr. Milanu Brglezu, varuhinji človekovih pravic, ge. Vlasti Nussdorfer, in državnem sekretarju v kabinetu predsednika Vlade RS, g. Tadeju Slapniku.

Na turneji smo Deklaracijo o načelih strpnosti do sedaj svečano osebno poklonili še: predsedniku Republike Slovenije, g. Borutu Pahorju, številnim ministrom, državnim sekretarjem, poslancem v Evropskem parlamentu, rektorjem univerz, županom ter predstavnikom nevladnih organizacij, medijev, gospodarstva, sindikatov, športa, kulture in drugih področij življenja.

Sprejem pri predsedniku Republike Slovenije, g. Borutu Pahorju

11. 2. 2016

Povezava do članka

Sprejem pri predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije, dr. Milanu Brglezu

16. 11. 2015

Povezava do članka

Sprejem pri predsedniku državnega sveta, g. Mitji Bevarju Turneja strpnosti Eksena Deklaracija o načelih strpnosti Državni svet

Sprejem pri predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije, g. Mitji Bervarju

4. 4. 2017

Sprejem pri varuhinji človekovih pravic Republike Slovenije, ge. Vlasti Nussdorfer

16. 11. 2015

Povezava do članka

Sprejem pri državnem sekretarju v kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, g. Tadeju Slapniku

16. 11. 2015

Sprejem pri generalnem direktorju policije, g. Marjanu Fanku Eksena Deklaracija o načelih strpnosti Policija

Sprejem pri generalnemu direktorju policije, g. Marjanu Fanku

30. 3. 2017

Sprejem na slovenski vojaški ladji Triglav 11 s strani poveljnika 430. mornariškega diviziona Slovenske vojske in kapitana bojne ladje Roman Anžič Deklaracija o načelih strpnosti Eksena

Sprejem na slovenski vojaški ladji Triglav 11 s strani poveljnika 430. mornariškega diviziona Slovenske vojske in kapitana bojne ladje Roman Anžič

14. 4. 2017

Sprejem pri ministrih in ministricah Republike Slovenije

Ministrica za obrambo Andreja Katič Eksena Deklaracija o načelih strpnosti

Sprejem pri ministrici za obrambo, ge. Andreji Katič

7. 2. 2017

Povezava do članka

Sprejem pri ministrici za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maji Makovec Brenčič

22. 6. 2016

Sprejem pri ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anji Kopač Mrak

16. 11. 2016

Povezava do članka

Sprejem pri ministrici za kulturo, mag. Julijani Bizjak Mlakar

30. 3. 2016

Povezava do članka

Sprejem pri ministru za javno upravo, g. Borisu Koprivnikarju

4. 11. 2016

Povezava do članka

Sprejem pri ministrici za notranje zadeve, ge. mag. Vesni Györkös Žnidar

24. 5. 2016

Povezava do članka

Sprejem pri ministrici pristojni za razvoj, strateške projekte in kohezijo, ga. Alenki Smerkolj Eksena Mi Smo Za Strpnost Deklaracija o načelih strpnosti

Sprejem pri ministrici pristojni za razvoj, strateške projekte in kohezijo, ge. Alenki Smerkolj

13. 3. 2017

Sprejem pri ministru za pravosodje, mag. Goranu Klemenčiču Eksena Šentjur Turneja stprnosti Deklaracija o načelih strpnosti

Sprejem pri ministru za pravosodje, mag. Goranu Klemenčiču

17. 3. 2017

Sprejem pri državni sekretarki na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologiju, g. Evi Štravs Eksena Deklaracija o načelih strpnosti

Sprejem pri državni sekretarki na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ge. Evi Štravs

27. 3. 2017

Sprejem pri državni sekretarki pri Ministrstvu za zunanje zadeve, ge. Darji Bavdaž Kuret

5. 4. 2016

Povezava do članka

Sprejem pri direktorici Urada vlade RS za komuniciranje, mag. Kristini Plavšak Krajnc

5. 4. 2016

Sprejem na slovenskih univerzah

dr ivan svetlik turneja strpnosti eksena

Sprejem pri rektorju Univerze v Ljubljani, dr. Ivanu Svetliku

16. 11. 2016

Povezava do članka

Sprejem pri rektorju Univerze v Mariboru, profesorju g. dr. Igorju Tičarju

27.10. 2016

Sprejem pri županih slovenskih občin

Sprejem pri županu Mestne občine Ljubljana, g. Zoranu Jankoviću

19. 5. 2016

Povezava do članka

Sprejem pri županu Mestne občine Maribor, g. Andreju Fištravcu

  1. 1. 2016
Sprejem pri podžupanu Mestne občine Koper, g. Petru Bolčiču Eksena Deklaracija o načelih strpnosti Turneja strpnosti

Sprejem pri podžupanu Mestne občine Koper, g. Petru Bolčiču

Povezava do članka

14. 4. 2017

Sprejem pri županu Mestne občine Kranj, g. Boštjanu Trilarju

13. 6. 2016

Povezava do članka

Sprejem pri županu Mestne občine Celje, g. Bojanu Šrotu

9. 12. 2015

Sprejem pri županu Mestne občine Nova Gorica, g. Mateju Arčonu

22. 2. 2016

Povezava do članka

Sprejem pri županu Občine Kamnik, g. Marjanu Šarcu

22. 4. 2016

Povezava do članka

Sprejem pri županu Mestne občine Ptuj, g. Miranu Senčarju

Sprejem pri županu Mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksandru Jevšku

6. 4. 2016

Povezava do članka

Sprejem pri županu Občine Piran, g. Petru Bossmanu

11. 5. 2016

Povezava do članka

Sprejem pri županu Mestne občine Slovenj Gradec, g. Andreju Času

3. 2. 2016

Povezava do članka

Sprejem pri županu Občine Kočevje, dr. Vladimirju Prebiliču

12. 5. 2016

Povezava do članka

Sprejem pri županu Občine Slovenske Konjice, g. Miranu Gorinšku

25. 1. 2016

Povezava do članka

Sprejem pri županu Občine Razkrižje, g. Stanku Ivanušiču

18. 11. 2016

Sprejem pri poslancih v Evropskem parlamentu

Sprejem pri poslanki v Evropskem parlamentu, ge. Tanji Fajon

11. 3. 2016

Povezava do članka

Sprejem pri poslancu v Evropskem parlamentu, g. Francu Bogoviču

23. 3. 2016

Povezava do članka

Sprejem pri poslancu v Evropskem parlamentu, dr. Igorju Šoltesu

8. 4. 2016

Povezava do članka

Sprejem pri nevladnih organizacijah, podjetjih in uglednih osebah

Sprejem pri generalnem direktorju Gospodarske zbornice Slovenije, g. Samu Hribarju Miliču

30. 3. 2016

Sprejem pri predsedniku Olimpijskega komiteja Slovenije, g. Bogdanu Gabrovcu, pri g. Rajmondu Debevcu in g. Miroslavu Cerarju

16. 5. 2016

Povezava do članka

Sprejem pri direktorju podjetja Pipistrel, g. Ivu Boscarolu

18. 7. 2016

Sprejem pri slovenskem pisatelju, g. Tonetu Partljiču

1. 6. 2016

Sprejem pri slovenskem glasbeniku, g. Robertu Pešutu – Magnificu

16. 6. 2016

Sprejem pri slovenskem glasbeniku, g. Zoranu Predinu

28. 6. 2016

Sprejem pri predsednici Društva novinarjev Slovenije, ge. Petri Lesjak Tušek

8. 12. 2015

Sprejem pri predsednici Nacionalnega sveta za kulturo, ge. Uršuli Cetinski

20. 5. 2016

Sprejem pri poslanki v Državnem zboru in članici odbora DZ za kulturo, ge. Violeti Tomič

20. 5. 2016

Sprejem pri predsedniku Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, g. Dušanu Semoliču eksena

Sprejem pri predsedniku Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, g. Dušanu Semoliču

2. 2. 2017

Sprejem pri predsedniku Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM

21. 2. 2017

Sprejem pri predsednici Zveze študentskih klubov Slovenije, g. Patriciji Premrov Eksena Deklaracija o načelih strpnosti Zveza ŠKIS

Sprejem pri predsednici Zveze študentskih klubov Slovenije, ge. Patriciji Premrov

4. 4. 2017

Sprejem pri predsedniku Študentske organizacije Slovenije, g. Aleksander Sprem ŠOS Eksena deklaracija o načelih strpnosti

Sprejem pri predsedniku Študentske organizacije Slovenije, g. Aleksandru Spremu

27. 3. 2017

Sprejem pri predsedniku Študentske organizacije v Mariboru g. Alen Brkić ŠOUM Eksena Strpnost Deklaracija o načelih strpnosti

Sprejem pri predsedniku Študentske organizacije v Mariboru, g. Alenu Brkiću

7. 3. 2017

Turneja strpnosti pri predsednici GO SVIZ Slovenije, ge. Jelki Velički Eksena Šentjur Deklaracija o načelih strpnosti

Sprejem pri predsednici GO SVIZ Slovenije, ge. Jelki Velički

22. 3. 2017

Povezava do članka

Sprejem pri predsednici Zveze prijateljev Slovenije, ge. Darji Groznik Eksena Deklaracija o načelih strpnosti Turneja strpnosti

Sprejem pri predsednici Zveze prijateljev mladine Slovenije, ge. Darji Groznik

30. 3. 2017

Sprejemi v lokalnem okolju

Sprejem pri županu Občine Laško, g. Francu Zdolšku

7. 6. 2016

Sprejem pri načelnici Upravne enote Šentjur, ge. mag. Marjani Metličar

17. 1. 2017

Častna predaja ravnatelju Osnovne šole Franja Malgaja, g. Marjanu Gradišniku eksena šentjur ipavčev kulturni center

Častna predaja ravnatelju Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur, g. Marjanu Gradišniku

25. 1. 2017

Sprejem pri županu Občine Šmarje pri Jelšah, g. Stanislavu Šketu

1. 2. 2017

Povezava do članka

Častna predaja ravnatelju Osnovne šole Hruševec Šentjur, g. Robertu Gajšku

14. 3. 2017

Sprejem pri Razvojni agenciji Kozjansko Šentjur Turneja strpnosti Deklaracija o načelih strpnosti

Sprejem pri Razvojni agenciji Kozjansko

15. 3. 2017