Dan za strpnost – projekt ob mednarodnem dnevu strpnosti

»Z namenom ozaveščanja javnosti, poudarjanja nevarnosti nestrpnosti in odzivanja z obnovljeno zavezo in delovanjem v podporo promocije in izobraževanja o strpnosti svečano razglašamo 16. november za vsakoletni mednarodni dan strpnosti.«

Deklaracija o načelih strpnosti, UNESCO

Mednarodni dan strpnosti (16. november) je spominski dan, ki ga je v Deklaraciji o načelih strpnosti razglasila Generalna konferenca UNESCO na svojem zasedanju 16. novembra 1995. Razglasitev je sovpadala s 50. obletnico nastanka UNESCA in podpisa Unescove ustave 16. novembra 1945.

Leta 1996 je Generalna skupščina OZN povabila države članice, da 16. november obeležujejo kot mednarodni dan strpnosti (resolucija 51/95) z aktivnostmi, ki so usmerjene na izobraževalne ustanove in širšo javnost. Ta resolucija je bila posledica mednarodnega leta strpnosti, ki ga je OZN na pobudo Unesca razglasil leta 1995.
V Ekseni si v okviru našega projekta Mi smo za strpnost! prizadevamo za še večjo prepoznavnost in težo mednarodnega dneva strpnosti v slovenskem prostoru, zato vsakoletno vabimo državne institucije, občine, vzgojno-izobraževalne ustanove, medije, nevladne organizacije in druge, da posvetijo pozornost temu dnevu in ga v podporo strpnosti v naši družbi na primeren način obeležijo ter dajo s tem vsaj enkrat na leto strpnosti še posebno skrb in vidno mesto.

Obenem v namen promocije tega pomembnega svetovnega spominskega dneva in v namen njegove obeležitve izvajamo različne aktivnosti in projekte. Dva izmed teh projektov sta »Mednarodni dan strpnosti v vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah« in »Poslanica strpnosti«.

Izobraževalni center Eksena

»Strpnost je osnovni temelj vsake civilne družbe in miru.«

Resolucija 51/95, Združeni narodi

V Izobraževalnem centru Eksena pod okriljem našega krovnega človekoljubnega nepridobitnega projekta promocije strpnosti Mi smo ZA STRPNOST!, v okviru katerega smo leta 2015 naredili prvi slovenski prevod Unescove Deklaracije o načelih strpnosti (v kateri je bil svečano razglašen tudi vsakoletni mednarodni dan strpnosti, ki je 16. novembra), izvajamo tudi projekt Dan za strpnost, s katerim v slovenskem prostoru širimo prepoznavnost in težo mednarodnega dneva strpnosti, s tem pa v naši družbi spodbujamo strpnost in sožitje.

Skozi naš projekt Dan za strpnost javnost spodbujamo, da na mednarodni dan strpnosti posvetijo strpnosti in odnosom še dodatno pozornost ter tako v svojem življenju pridejo še do večjega spoštovanja do sebe in drugih. Ljudi tako spodbudimo, da na ta dan na socialnih omrežjih s hashtagom #danzastrpnost delijo misel, verz ali citat, ki spodbuja strpnost, razumevanje, sprejemanje ali sodelovanje, obenem pa se v svojem življenju iskreno opravičijo nekomu, do katerega so bili v preteklosti nestrpni (zaničljivi, poniževalni, sovražni, izključevalni, agresivni…itd.).

V sklopu tega projekta napišemo tudi poslanico strpnosti, ki jo v namen ozaveščanja različnih vidikov strpnosti in nestrpnosti na mednarodni dan strpnosti pošljemo predstavnikom državnih institucij, nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti in drugim.

Za vrtce, osnovne in srednje šole pa ob priložnosti mednarodnega dneva strpnosti izvajamo projekt Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo, v katerem jim pošljemo brezplačen program na temo strpnosti in jih povabimo, da ga izvedejo z otroki oziroma učenci v okviru svojih rednih aktivnosti v tednu mednarodnega dneva strpnosti.
Obenem pa v priložnost slavnostne obeležitve mednarodnega dneva strpnosti v Izobraževalnem centru Eksena pripravljamo javni dogodek na katerega vabimo vso zainteresirano javnost.