Mi smo za strpnost

Častni pokrovitelj projekta (2016-2018)

Slovenska nacionalna komisija za Unesco

Ostali podporniki projekta:


Ambasador strpnosti:
Akademski glasbenik Soulgreg Artist

Ambasador strpnosti - Soulgreg Artist Izobraževalni center Eksena Šentjur

Človekoljuben nepridobiten projekt Mi smo za strpnost! je namenjen ozaveščanju javnosti o pomenu strpnosti za dobro posameznika in družbe.

V Ekseni verjamemo, da je strpnost brezčasno univerzalno načelo, ki je pogoj za trajnostni družbeni napredek, razvoj, blagostanje in sožitje na temelju kulture medsebojnega spoštovanja in sodelovanja ter omogoča uresničevanje temeljnih človekovih in otrokovih pravic v vsakdanjem življenju posameznika.

Z našim projektom si želimo prispevati k negovanju strpnosti in sožitja v naši družbi, obenem pa javnost spomniti, da strpnost ni prirojena ter nekaj samoumevnega, ampak si je zanjo potrebno aktivno prizadevati in se v tej smeri tudi izobraževati.

»Izobraževanje je najbolj učinkovit način za preprečevanje nestrpnosti.«

Deklaracija o načelih strpnosti, UNESCO

Projekt izhaja iz našega osnovnega poslanstva, ki je nudenje izobraževanj na področju odnosov in osebnostnega razvoja, skozi katera ljudi spodbujamo, da v svoje odnose in življenje vnašajo strpnost, spoštovanje, razumevanje in sočutje do sebe in soljudi.

Ker smo v Ekseni polno predani temu, da strpnost, medsebojno spoštovanje, razumevanje in sočutje ne ostajajo samo lepe besede, ki bogatijo človekoljubne mednarodne listine, jih skozi naša izobraževanja tudi dosledno in zavzeto uresničujemo v lastnem življenju, obenem pa skozi naše človekoljubne projekte vlagamo tudi v javno spodbujanje in promocijo strpnosti in sožitja v slovenskem prostoru.

Projekt smo začeli izvajati leta 2015 in v njem sodelujemo z Društvom Eksena. Izvajamo ga samostojno in neodvisno in ni v nobeni smeri politično ali versko ideološko usmerjen. Je plod našega prostovoljnega vlaganja in dela. Projekt tudi ni financiran s strani države ali drugih organizacij.