Naše poslanstvo

Naše poslanstvo je ljudem dati znanje in podporo, ki jim omogočata, da v sebi razvijajo strpen, spoštljiv ter sočuten odnos do sebe in do drugih, kar jim posledično prinaša osrečujoče odnose, notranjo ustvarjalnost in življenjsko srečo. Hkrati pri posamezniku spodbujamo tudi razvoj neodvisnega kritičnega razmišljanja in čustvene inteligence, samostojnost, osebno svobodo s prevzemanjem odgovornosti za svoje življenje, sledenje lastni življenjski poti, spoštovanje načina življenja drugih ljudi, razumevanje sebe in drugih ter uresničevanje človekovih in otrokovih pravic v vsakodnevnem življenju.

Pri zasledovanju svojega poslanstva sledimo svojemu osnovnemu načelu – da je človek vreden ljubezni že samo zato, ker obstaja -, s čimer ljudem dajemo podporo, da prestopajo svojo iluzijo nevrednosti v resnico, da so vredni ljubezni in spoštovanja.

Naš pristop temelji na visokem etičnem nivoju. Zato izhajamo tudi iz popolne zaupnosti, podpore in sočutja do sočloveka, ne glede na njegov življenjski nazor, politično ali versko prepričanje, izgled, izobrazbo, socialni status, starost, spol, nacionalnost, kulturo ali življenjsko situacijo.

 

 

“Če človek spozna samo to,
da ima pravico do ljubezni,
četudi ni idealen
in v vsem najboljši,
da ima pravico do nepopolnosti
in da ima pravico do tega,
da je takšen, kot je,
potem lahko postane takšen,
kot bi rad bil
in lahko ima vse tisto, kar bi rad imel.”

(© Teorija Eksena, 2005)

Naša vizija

Naša vizija je posamezniku vrniti spoštovanje, sočutje in ljubezen, s tem njegovo resnično vrednost, ter tako soustvarjati družbo, ki je uspešna in ustvarjalna, brez da je uničevalna.

S tem želimo v družbi prispevati tudi k spodbujanju strpnosti, kulture dialoga, trajnostnega razvoja, pravičnosti, vladavine prava, spoštovanja kulturne raznolikosti ter uresničevanja človekovih in otrokovih pravic.