Pravno obvestilo

Izobraževalni center Eksena spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje k njeni ohranitvi in zaščiti. S tem pravnim obvestilom vas želimo informirati o načinih in možnostih zbiranja podatkov o vas in njihovi uporabi ter o pravni zaščiti avtorskih pravic in intelektualne lastnine Izobraževalnega centra Eksena. Splošna struktura naše strani www.eksena.si je takšna, da z običajno uporabo ne potrebuje dodatne identifikacije ali razkrivanja kakršnihkoli osebnih podatkov.

Piškotki
Kot večina strani na svetovnem spletu tudi naša pri svojem delovanju uporablja piškotke (ang. cookies). Piškotek je datoteka z informacijo o vašem obisku na spletni strani. Na vaš računalnik se ob obisku spletne strani namesti piškotek, ki po eni strani poskrbi za enostavnost in hitrost, vendar pa po drugi strani predstavlja tudi poseg v zasebnost. V piškotku so osnovni podatki o vašem obisku spletne strani. Vsebina piškotka se shrani na vašem računalniku v posebni mapi. Z dostopom do te datoteke dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu, uri obiska, itd. Vsi ti podatki so shranjeni tudi pri upravljavcu spletne strani, ki ste jo obiskali. Piškotke lahko z določenimi nastavitvami brišemo, izključujemo oziroma jih pogojno uporabljamo.

Avtorske pravice
Izobraževalni center Eksena ima v lasti vse pravice na intelektualno lastnino, ki jo najdete na straneh www.eksena.si bodisi v HMTL datotekah, tekstovnem materialu, slikah, avdio/video posnetkih in ostali vsebini na strani. Izobraževalni center Eksena vam dovoljuje uporabo objavljene vsebine le v osebne nekomercialne namene (prikaz na vašem računalniku, predvajanja zvočnih in video posnetkov, itd.) in se torej ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Tržne znamke
Logotip Eksena je last Izobraževalnega centra Eksena in je v postopku uradne registracije tržne znamke pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

Pridržki
Izobraževalni center Eksena ni odgovoren za občasno nedelovanje spletne strani www.eksena.si, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe le-teh. Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino. Izobraževalni center Eksena v nobenem primeru ni mogoče smatrati za odgovorno za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno in nenamerno škodo, ki je nastala z uporabo vsebine in podatkov najdenih na strani www.eksena.si.