Splošna deklaracija človekovih pravic

Slika: Splošna deklaracija človekovih pravic, Združeni narodi, 1948

Izobraževalni center Eksena je zasebna, samostojna, nepolitična in neverska izobraževalna ustanova, neodvisna od državnih institucij ter političnih ali religioznih ideologij, organizacij in posameznikov.

Izhodišče našega poslanstva so temeljne človekoljubne listine Organizacije Združenih narodovSplošna deklaracija človekovih pravic, Deklaracija o otrokovih pravicah in Unescova Deklaracija o načelih strpnosti. Ker podpiramo uresničevanje človekovih in otrokovih pravic, je naše delovanje usmerjeno v dobrobit posameznika in družbe ter s tem v javno dobro.

Skozi svoje dejavnosti uresničujemo svojo človekoljubno vizijo, ki je »posamezniku vrniti spoštovanje, sočutje in ljubezen, s tem njegovo resnično vrednost, ter tako soustvarjati družbo, ki je uspešna in ustvarjalna, brez da je uničevalna.«. Torej človeka podpremo v tem, da postane srečen, ljubeč, sočuten, samostojen, svoboden, odgovoren, ustvarjalen in kritično razmišljujoč posameznik.

V ta namen nudimo izvirna in kakovostna neformalna izobraževanja in svetovanja na področju odnosov, osebnostnega razvoja in strpnosti, ki so namenjena vsem, ki v svojem življenju prepoznavajo ključen pomen odnosa do sebe, do drugih in do sveta, saj v Ekseni verjamemo, da so odnosi ključnega pomena na poti do sreče, osebnega zadovoljstva, ljubezni in trajnega uspeha.

Naša izobraževanja in svetovanja, ki temeljijo na lastno razvitem znanju, posamezniku omogočajo, da v sebi razvija strpen, spoštljiv ter sočuten odnos do sebe in do drugih, kar mu posledično prinaša osrečujoče odnose, notranjo ustvarjalnost in življenjsko srečo. Hkrati pri posamezniku spodbujamo tudi razvoj neodvisnega kritičnega razmišljanja in čustvene inteligence, samostojnost, osebno svobodo s prevzemanjem odgovornosti za svoje življenje, sledenje lastni življenjski poti, spoštovanje načina življenja drugih ljudi, razumevanje sebe in drugih ter uresničevanje človekovih in otrokovih pravic v vsakodnevnem življenju. Človeka podpremo v tem, da postane odgovoren in opravlja svoje obveznosti, hkrati pa, da ščiti svoje pravice in ne posega v pravice drugih. Šele z uresničevanjem svojih pravic in dolžnosti lahko pride do življenjske sreče, ljubečih in strpnih odnosov ter notranje ustvarjalnosti, kot tudi do uspeha navzven.

Vsi zaposleni v Izobraževalnem centru Eksena imamo poleg formalne izobrazbe opravljeno tudi večletno izobraževanje na področju odnosov po Teoriji Eksena. Vse, kar učimo, v svojem življenju tudi dosledno uporabljamo, izvajamo in živimo. Rezultati naših izobraževanj so v prvi vrsti vidni pri nas, ki tovrstna izobraževanja izvajamo. Rezultati naših izobraževanj so strpni, ustvarjalni in uspešni ljudje, ki nimajo potrebe po uničevanju sebe ali drugih.

Deklaracija o otrokovih pravicah

Slika: Deklaracija o otrokovih pravicah, Združeni narodi, 1959

»Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. Obdarjeni so z razumom in vestjo in bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje.«

Splošna deklaracija človekovih pravic, Združeni narodi

Naš pristop temelji na sprejemanju in spoštovanju vsakega človeka, na sočutnem odnosu ter individualni obravnavi, kjer je človek vedno na prvem mestu.

Nudimo preventivne pristope in programe, ki so namenjeni vsem, ki v svojem življenju prepoznavajo ključen pomen odnosov. Vsa naša izobraževanja temeljijo na lastno razvitem znanju – ©Teoriji Eksena.

Teorija Eksena je namreč pot, ki posameznika pripelje do tega, da lahko v svojem življenju uresničuje osnovne človekove in otrokove pravice, ki so zapisane v teh listinah. Posamezniku je na ta način dana možnost uresničitve teh pravic v vsakodnevnem življenju in s tem niso več samo lepe besede na papirju. To omogoča tako, da jasno in konkretno razloži, kaj so strpnost, spoštovanje, sprejetje in sočutje, ter poda tudi pot, kako do tega priti. S pomočjo našega znanja lahko človek tako pride do zavedanja lastne vrednosti ter razvija odnose, ki vsebujejo strpnost, spoštovanje, sprejemanje, razumevanje, sočutje in ljubezen. S tem si želimo prispevati tudi k ustvarjanju družbe, ki neguje strpnost in kulturo medsebojnega spoštovanja.

Zgodovina Izobraževalnega centra Eksena sega v leto 2002, ko je bilo kot uradni predstavnik Teorije Eksena ustanovljeno podjetje Xena, d.o.o. Zaradi širitve programov in strategije celostnega pristopa je bil leta 2015 kot poslovna enota podjetja Xena, d.o.o, ustanovljen Izobraževalni center Eksena, ki je prevzel izvajanje vseh izobraževanj in svetovanj po Teoriji Eksena.

Izobraževalni center Eksena ima svoj sedež in poslovne prostore v Šentjurju pri Celju, v stavbi Center Eksena v središču mesta.

Krivulja vrednotenja je logotip Izobraževalnega centra Eksena in simbol Teorije Eksen

Slika: Krivulja vrednotenja je logotip Izobraževalnega centra Eksena in simbol Teorije Eksena.© Izobraževalni center Eksena, 2002.