Pridobili smo odličen feedback za projekt Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo

V naš projekt MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – dan za strpnost in prijateljstvo se je vključila tudi OŠ Juršinci.
Z vami delimo zapis učiteljic in nekaj izdelkov učencev.

“Učiteljice 1. triletja OŠ Juršinci smo pristopile k projektu: Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo, ki ga je razpisal Izobraževalni center Eksena.
V projektu smo po strokovnih načelih izvedle delavnico na temo letošnjega šolskega leta:
PRIKRITA NESTRPNOST – IGNORIRANJE IN IZKLJUČEVANJE, ki je bila zasnovana tako, da smo jo lahko izvedli v okviru svojih rednih aktivnosti pouka.
Namen projekta je bil, da ob priložnosti mednarodnega dneva strpnosti še dodatno izpostavimo in ozavestimo pomen strpnosti, spoznamo pojem prikrite nestrpnosti ter skozi to spodbujamo medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje ter posledično prijateljstvo in sodelovanje.
Cilji, ki smo jim pri izvedbi delavnice sledili, so učencem dali priložnost, da skozi lastno izražanje še bolj spoznajo pomen strpnosti. Z različnimi dejavnostmi smo jih spodbudili, da se bolj zavedajo pomena strpnosti in da so razmišljali, kaj prinaša nestrpnost/strpnost, kakšne so torej posledice prikrite nestrpnosti – ignoriranja in izključevanja v družbi.
Veseli nas, da smo se vključili v projekt, skozi katerega smo en dan v šolskem letu dali strpnosti še posebno mesto in jo še dodatno izpostavili.” (Metka P., OŠ Juršinci)

Ustvarjanje na zastavljeno temo pa si lahko pogledate v spodnji galeriji: