“Ko sodelavec postane naš učitelj” – poslovna odličnost temelji na dobrih medsebojnih odnosih.

Odnosi na delovnem mestu so ključnega pomena za poslovno uspešnost ter ustvarjalno, učinkovito in zdravo delovno klimo. Vse več podjetij prepoznava pomen kakovostnih odnosov v delovnem procesu saj le-ti vplivajo na vsa področja poslovanja.

Slabi in razdiralni odnosi destruktivno vplivajo na delovanje podjetja saj povzročajo konflikte in nesoglasja med zaposlenimi, povečujejo stres, delovno neučinkovitost in posledično vplivajo na splošno počutje ter zdravstveno stanje zaposlenih.

Dobri in strpni odnosi pa prinašajo tvorno delovno ozračje v kateremu zaposleni razvijajo svojo ustvarjalnost, učinkovitost in sodelovanje, ki prispeva k trajnostnem razvoju podjetja in povečanju njegove poslovne uspešnosti.

Program Ko sodelavec postane naš učitelj temelji na Teoriji Eksena in spodbuja zaposlene, da prevzamejo odgovornost za svoje delovne obveznosti in razvijajo spoštljiv odnos tako do svojih nadrejenih, kot do svojih podrejenih sodelavcev.

Informacije o cenah programa dobite na sedežu Izobraževalnega centra Eksena.