Knjiga Vrednost Neuspeha Eksena

V knjigi Vrednost neuspeha so opisane osnove Teorije Eksena in izvirna razlaga dvosmernega vpliva vrednot na naše odnose in življenje. Avtorica knjige je Ksenija Pečnik (prej Bezenšek), ki je tudi ena od avtorjev in utemeljiteljev Teorije Eksena. Vrednost neuspeha je poglobljena knjiga, ki v razumljivem jeziku na življenjski in dostopen način podaja razlago Teorije Eksena. Teorija je opisana in podkrepljena s praktičnimi primeri iz življenja. Kot takšna je tudi vodnik na poti do razumevanja sebe in osebnostnega razvoja, ki temelji na ljubezni do sebe in drugih. Visoko kakovost in izvirnost knjige potrjujejo tudi številni zadovoljni bralci.

Knjiga Vrednost neuspeha je slovar razumevanja sebe, odnosov, situacij, in življenja: od zakaj in čemu do zato in kako. Njen jezik je logičen ter obenem preprost, in razumljiv.

  • Ključ do rešitve navidez nerešljivih situacij.

  • Visoko kakovost knjige potrjujejo številni zadovoljni bralci.

  • Izvirni pogled na delovanje človeka.

  • Je poglobljena knjiga, ki na življenjski in dostopen način podaja osnove ©Teorije Eksena.

»Vrednost neuspeha je abeceda razumevanja sebe, odnosov, situacij, življenja: od zakaj in zato, do kako. Njen jezik je preprost, razumljiv in logičen. Sorazmerno z usvojitvijo nove vsebine pojmov in s poglabljanjem, z izkušnjami in sčasoma ponuja nove in nove globine dojetja te iste vsebine, in s tem hkrati življenja; za oboje se zdi, da pravzaprav nimata konca. Vsebina knjige je živa in ima, kot vse umetnine sveta, občutno moč, ki doseže vsakogar, ne glede na točko nahajana v svojem življenju. Vrednost neuspeha je ljudska in umetniška, hkrati pa znanstvena publikacija z vsemi pritiklinami: definirana, eksaktna, utemeljena, izkustveno podprta, in z lastno terminologijo podaja teorijo in metodo, ki sta vsebinsko in praktično inovativni.«

(Eva Kovač, pesnica in pisateljica)

Odlomek iz knjige:

»Knjiga je plod mojega vseživljenjskega učenja o človeku, to je o težkih situacijah, ki jih imamo skozi življenje, in o odnosih, ki ne funkcionirajo. Moja subtilnost za svoje in tuje občutke ter zavedanje situacij in težnja po večnem iskanju odgovorov, zakaj je tako, kot je, so mi dali tudi odgovore, ki delujejo, ker se nikoli nisem zadovoljila z odgovori, ki sem jih našla zunaj sebe, ampak sem jih morala potrditi v vsakodnevnem življenju. Karkoli sem se naučila od drugih, preizkusila v praksi in ni delovalo, sem ovrgla in odgovor iskala v sebi. Zaupala sem si in tako našla odgovore, ki tudi v vsakodnevnem življenju delujejo. Ravno zaradi moje vztrajnosti pri iskanju odgovorov sem spoznala, preizkusila in dokazala sebi ter že mnogim drugim, da je NELJUBEZEN tista, ki ustvarja težke situacije in odnose, ki ne funkcionirajo. Kako to deluje v življenju, je v knjigi opisano in razloženo na takšen način, da boste lahko tudi vi bolj polno in ustvarjalno zaživeli.

»Možnost imate, da si ustvarite boljše situacije in lepše odnose. Ta možnost pa je dana tistim, ki spoznajo, da so KREATORJI SVOJEGA ŽIVLJENJA.«

(Vrednost neuspeha, 2009, 2., dopolnjena izdaja, str. 21).

Knjiga je izšla v samozaložbi leta 2005, leta 2009 pa je zaradi velikega zanimanja doživela svoj ponatis. Kupite jo lahko na sedežu Izobraževalnega centra Eksena ali naročite po pošti.