Izobraževalni center Eksena je zasebna in samostojna izobraževalna ustanova, neodvisna od državnih institucij ter političnih ali verskih ideologij, organizacij in posameznikov.

Skozi naše dejavnosti uresničujemo naše človekoljubno poslanstvo, ki je prispevati k negovanju kulture strpnosti in sožitja. Zato je naše delovanje usmerjeno v dobrobit posameznika in družbe.

V ta namen nudimo izvirna in kakovostna neformalna izobraževanja in svetovanja na področju odnosov, osebnostnega razvoja in strpnosti, ki posamezniku omogočajo, da postane odgovoren in opravlja svoje obveznosti ter ščiti svoje pravice in pravice drugih. Šele z uresničevanjem lastnih dolžnosti in pravic lahko pride do življenjske sreče, ljubečih in strpnih odnosov ter notranje ustvarjalnosti, kot tudi do uspeha navzven. Obenem skozi naša izobraževanja spodbujamo razvoj kritičnega mišljenja in samostojnost posameznika saj je to predpogoj za razvoj stabilnega in zdravega človeka.

Izobraževalni center Eksena

Vsi zaposleni imamo poleg formalne izobrazbe opravljeno tudi večletno izobraževanje na področju odnosov po Teoriji Eksena. Vse, kar učimo, v svojem življenju tudi dosledno uporabljamo, izvajamo in živimo. Rezultati naših izobraževanj so v prvi vrsti vidni pri nas, ki tovrstna izobraževanja izvajamo. Rezultati naših izobraževanj so strpni, ustvarjalni in uspešni ljudje, ki nimajo potrebe po uničevanju sebe ali drugih.
Naš pristop temelji na sprejemanju in spoštovanju vsakega človeka, na sočutnem odnosu ter individualni obravnavi, kjer je človek vedno na prvem mestu.

Nudimo preventivne pristope in programe, ki so namenjeni vsem, ki v svojem življenju prepoznavajo ključen pomen odnosa do sebe, do drugih in do sveta. Vsa naša izobraževanja temeljijo na lastno razvitem znanju – Teoriji Eksena ©

Izhodišče poslanstva Izobraževalnega centra Eksena so človekoljubne univerzalne listine Združenih narodov – Splošna deklaracija človekovih pravic, Deklaracija o otrokovih pravicah in Deklaracija o načelih strpnosti.