Teorija Eksena – Znanje, ki osrečuje

Izhajajoč iz našega človekoljubnega poslanstva smo za tiste, ki v svojem življenju prepoznavajo pomen odnosov in si želijo osebnostno napredovati, pripravili izobraževanja, svetovanja in programe, ki zajemajo vsa področja našega življenja in so namenjena razvoju zavednega posameznika, ki živi človeka vredno in kakovostno življenje, v katerem razvija spoštljiv in sočuten odnos do sebe in drugih ter razvija svoje notranje potenciale in ustvarjalnost.

Cilj naših izobraževanj je posamezniku vrniti zavedanje njegove osebne vrednosti, zaupanje vase, spoštovanje do sebe in vseh ljudi ter s tem možnost za lepše situacije v življenju, osrečujoče odnose, samostojnost in osebni uspeh.

Skozi naša izobraževanja ljudi tudi spodbujamo, da pri sebi razvijajo.

sprejemanje sebe in drugih | samostojnost | odgovornost | kritično mišljenje | sposobnost | aktivnost | poučenost | razumnost | sočutje in čustveno inteligenco | lastno identiteto | izvirnost

Oglejte si:

Individualni pristop

Knjiga Vrednost Neuspeha, avtorice Ksenije Pečnik Teorija Eksena Izobraževalni center Eksena Šentjur

Šola Vrednost neuspeha

Družina - delavnica odnosa otrok-starš-otrok Izobraževalni center Eksena Šentjur

Delavnica Avtoriteta z ljubeznijo

Partnerstvo - partnerska delavnica Izobraževalni center Eksena Šentjur

Delavnica ljubečega partnerstva

Delavnica fizične preobrazbe

Stilska preobrazba iz vsebine na obliko

Šola Vrednost neuspeha za mladostnike in otroke

Delavnica strpnih poslovnih odnosov

»Izobraževanje mora biti usmerjeno k polnemu razvoju človekove osebnosti in utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pospeševati mora razumevanje, strpnost in prijateljstvo…«

Splošna deklaracija človekovih pravic, Združeni narodi

Skozi naša izobraževanja uveljavljamo tudi naslednje principe: vseživljenjskost, demokratičnost, funkcionalnost, prostovoljnost, fleksibilnost, integriranost in angažiranost.

Izobraževanja in svetovanja izvajamo že od leta 2002 in s svojim delom dosegamo izjemne rezultate, ki se zrcalijo v velikem zadovoljstvu naših strank. Dolgoletna tradicija, izkušnje in preštevilni rezultati ter globoka hvaležnost naših strank zaradi rezultatov, ki jih dosegajo, nam dajeta trdno zaupanje v naše delo, ki ga opravljamo z radostjo in ponosom.

Vsa naša izobraževanja in programi temeljijo na Teoriji Eksena, ki je naše lastno izvirno avtorsko znanje. Tehnika dela na sebi po Teoriji Eksena temelji na predavanju ali vodenem pogovoru, samorefleksiji in procesu prevzemanja odgovornosti zase, za svoje odnose in lastna doživljanja. Teorija Eksena spodbuja človeka, da se v vsaki situaciji ukvarja s seboj. S tem odvzema moč obrekovanju in žrtvi, ki krivi drugega za svoje življenje. Posledično razvija strpnega človeka, ki je samostojen in družbeno odgovoren. Skozi voden pogovor lahko posameznik prihaja do spoznavanja in razumevanja samega sebe, kar še nadalje poglablja skozi samorefleksijo. Ukvarjanje s sabo in svojim življenjem človeku omogoča ozaveščanje in prepoznavanje lastnih čustev in občutkov, s katerimi se nauči konstruktivno ravnati v smer razvijanja spoštovanja in sočutja do sebe ter do soljudi.

Za več informacij o naših izobraževanjih in svetovanjih vam predlagamo, da se naročite na brezplačno predstavitveno informativno uro, kjer boste dobili vse osnovne informacije.
Za obiskovanje naših izobraževanj in svetovanj ni potrebna nikakršna včlanitev. Izobraževanja se poravnajo za opravljeno storitev po klasični poslovni praksi z računom po opravljeni storitvi. Časovno obdobje obiskovanja izobraževanj pa je prosta izbira na lastno željo stranke.