V skladu z našim poslanstvom in vizijo že od ustanovitve dalje delujemo kot družbeno odgovorno in družini prijazno podjetje, ki skrbi za zaposlene ter s svojimi izobraževanji in projekti tudi neposredno in posredno prispeva k bolj kakovostnem in lepšem življenju prebivalcev lokalne in širše skupnosti.

Pomemben del naše družbene odgovornosti je tudi odgovorno in etično poslovanje, kjer zasledujemo odgovorno, transparentno in klasično poslovno prakso. S stališča poslovne strategije poslujemo kot klasično storitveno podjetje in se ne poslužujemo novodobnih ali neklasičnih poslovnih praks kot so mrežni marketing, članstvo, socialno podjetništvo in podobno.

Družbeno odgovornost obravnavamo kot sestaven del naše poslovne strategije in jo uresničujemo celostno v povezavi z vsemi poslovnimi dejavnostmi in našimi deležniki. Zato smo vedno odprti za sodelovanje s posamezniki, podjetji, društvi, občinami, državnimi institucijami in drugimi organizacijami v projektih, ki prepoznavajo pomen strpnosti ter človekovih in otrokovih pravic.

Spremna beseda predsednika republike Slovenije, g Boruta Pahorja

Spremna beseda predsednika republike Slovenije, g Boruta Pahorja

Spremna beseda Varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer za Deklaracijo o načelih strpnosti

Spremna beseda varuhinje človekovih pravic, ga. Vlasta Nussdorfer

Dopis ministrice za izobraževanje - dr. Maje Makovec Brenčič ob Deklaraciji o nacelih strpnosti

Častni spremni dopis ministrice za izobraževanje, dr. Maje Makovec Brenčič

Dopis občinam članicam SOS za projekt promocije projekta mi smo Za strpnos Izobraževalni center Eksena Šentjur

Podpora Skupnost občin Slovenije

Integriteta

Kot podjetje, ki skozi svoje človekoljubno poslanstvo zasleduje družbeno odgovorni, trajnostni in organski razvoj, se zavedamo pomena integritete in načel poslovne etike. Zato smo vse od ustanovitve dalje dosledno zavezani poslovanju v skladu z zakonodajo, dobrimi poslovnimi običaji in visokimi etičnimi standardi do vseh strank in ostalih deležnikov v poslovnem svetu. Eno od temeljnih načel naše družbene odgovornosti je zato spoštovanje in krepitev integritete poslovanja na vseh ravneh našega delovanja.

Priznanje predsednika državnega zbora dr. Milana Brgleza Izobraževalni center Eksena Šentjur

Priznanje predsednika državnega zbora

Podpora Župana občine Maribor za projekt Mi smo ZA strpnost Izobraževalni center Eksena Šentjur

Podpora mestne občine Maribor projektu promocije strpnosti

Častno pokroviteljstvo slovenske nacionalne komisije za Unesco za projekt Mi smo ZA strpnost Izobraževalni center Eksena Šentjur

Častno pokroviteljstvo Slovenske nacionalne komisije za UNESCO za projekt “Mi smo ZA STRPNOST”

Skrb za zaposlene

V Izobraževalnem centru Eksena se zavedamo osebne vrednosti vsakega zaposlenega in postavljamo spoštovanje do vsakega zaposlenega na prvo mesto. Zato skozi izobraževanja in druge aktivnosti nenehno vlagamo v odnose na delovnem mestu in razvoj strpnega, spodbudnega, zdravega in ustvarjalnega delovnega okolja, kjer lahko zaposleni razvijajo svoje potenciale v ozračju medsebojnega spoštovanja in sodelovanja.

Ostalo

  • Prevod Unescove Deklaracije o načelih strpnosti
  • Prevod Unescove Splošne deklaracije o kulturni raznolikosti
  • Lutkovna predstava Dinozaver Tiko in veliko zob
  • Sodelovanje z Društvom Eksena

Društvo EksenaV Izobraževalnem centru Eksena pri naših človekoljubnih nepridobitnih družbeno odgovornih projektih med drugim sodelujemo z Društvom Eksena.