Postani takšen, kot bi rad bil.

Namen programa je, da se pri otroku ali mladostniku poišče osnovni vzrok, ki ga ovira (npr. da v šoli ni uspešen, da ima stisko) in se mu pomaga skozi soočanje s problemom, brez da je slab, ponižan ali razvrednoten.

Osnova programa je uresničevanje otrokovih pravic in spodbujanje prevzemanja odgovornosti za svoje dolžnosti. Metoda dela temelji na strpnosti, sprejemanju, razumevanju in ne na kaznovanju. Otroku oziroma mladostniku se pomaga in se ga vzpodbuja, da prevzema odgovornost za svoje obveznosti, hkrati pa se ga vzpodbuja, da konstruktivno sprejema posledice neuspeha, tako da se sprejema in išče rešitve. Tako postaja vedno bolj razumevajoč do sebe in do drugih ter hkrati samostojen, saj si skozi sprejetje in prevzemanje odgovornosti pridobi občutek sposobnosti, ki je ključen za kakršenkoli zdrav uspeh v življenju.

Oblike in trajanje izobraževanja

  • Skupinski pristop: je namenjen skupini posameznikov.

  • Termini srečanj: celoletno izobraževanje s pričetkom v mesecu septembru in koncem v mesecu juliju.

Informacije o cenah programa dobite na sedežu Izobraževalnega centra Eksena.