Predstavljamo vam del zgodbe para in rezultate, ki sta jih dosegla z obiskovanjem Edukativne delavnice partnerskega odnosa.

Parom vračamo partnerstvo in zakoncem zakon

Za vse tiste, ki se zavedate, da je v partnerski odnos treba veliko vložiti in da ljubeč ter osrečujoč partnerski odnos ni samoumeven. Edukativna delavnica partnerskega odnosa temelji na Teoriji Eksena.

Namen izobraževanja

Spoznati razliko med zavrednotenim partnerskim odnosom, ki temelji na vrednotenju, in ljubečim partnerskim odnosom, ki temelji na ljubezni in spoštovanju. Razreševanje konfliktnih situacij v partnerskem odnosu v sočutne in ljubeče.

Značilnosti partnerskega odnosa, ki temelji na vrednotenju:

Partnerja določata, kdaj je partner vreden ljubezni in kdaj je ljubezen odvzeta. Partnerjevo ljubezen kupujeta skozi žrtvovanje in tako izgubita sebe! Partnerja si zamere nalagata, jih kopičita in jih ne razrešujeta. Za svoje občutke krivita eden drugega. Nista v resnici, ne dovolita si izražati svojih občutkov ali jih izražata le delno. Partnerja sta v nenehni zahtevi po spreminjanju eden drugega. Ukvarjanje s partnerjem in ne s sabo.

Značilnosti ljubečega partnerskega odnosa, ki temelji na ljubezni in spoštovanju:

Vrednost ljubezni imata partnerja v sebi, ne glede na to, kakšna sta. Zavedata se, da sta za občutke v sebi odgovorna sama. Dovolita si občutiti, kaj si želita, in zaupata, da ne bosta izgubila ljubezni. Odnos temelji na razreševanju zamer, kjer se vsak ukvarja s sabo. Sta v resnici, si dovolita izraziti svoje občutke. Partnerja si dajeta svobodo njune poti in sta hvaležna za skupne trenutke. Zaradi prevzemanja odgovornosti zase partnerja prihajata do vedno večje povezanosti, razumevanja, hvaležnosti, ljubezni, sodelovanja in soustvarjanja.

Oblike in trajanje izobraževanja

  • Skupinski pristop: je namenjen skupini partnerjev.

  • Termini srečanj: celoletno izobraževanje s pričetkom v mesecu septembru in koncem v mesecu juliju.

Informacije o cenah programa dobite na sedežu Izobraževalnega centra Eksena.