Izobraževalni center Eksena je izključni imetnik vseh avtorskih pravic do Teorije Eksena, ki temelji na izvirni inovativni razlagi delovanja vrednot.
Teorija Eksena je bila razvita leta 2002 in je opisana v knjigi Vrednost neuspeha avtorice Ksenije Pečnik (prej Bezenšek). Je prva tovrstna teorija, ki opredeljuje in pojasnjuje destruktiven in razdiralen vpliv vrednot in vrednotenja na človeške odnose ter kakovost življenja.

Izobraževalni center Eksena je edini uradni zastopnik Teorije Eksena, ki lahko ponuja izobraževanja in svetovanja na podlagi omenjene teorije, saj ima edini ustrezno izobražen, usposobljen in kvalificiran kader, ki lahko opravlja ta izobraževanja.

Izobraževalni center Eksena v nobenem primeru ne more prevzemati odgovornosti za kršitve pravic njegove intelektualne lastnine in posledice takšnih kršitev.